Chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

Bằng cách để lại dữ liệu trên trang web, bạn đồng ý với Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo vệ Thông tin.

Bảo vệ dữ liệu

Quản trị trang webmyland.decorexpro.com/vi/ (sau đây gọi là Trang web) không được chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin do người dùng (sau đây gọi là Người dùng) cung cấp khi đăng ký và sử dụng các chức năng của trang web cho các bên thứ ba, trừ khi được mô tả bởi luật pháp của quốc gia mà người dùng hoạt động.

Lấy thông tin cá nhân

Để giao tiếp trên trang web, người dùng có nghĩa vụ nhập một số thông tin cá nhân. Để xác minh dữ liệu được cung cấp, trang web có quyền yêu cầu bằng chứng nhận dạng trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Sử dụng thông tin cá nhân

Trang web sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để phục vụ và cải thiện chất lượng của các dịch vụ được cung cấp. Một số thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán nếu việc cung cấp thông tin này là do thủ tục chuyển tiền vào hệ thống thanh toán, các dịch vụ mà Người dùng muốn sử dụng. Trang web sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của Người dùng. Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ trong các trường hợp được luật pháp mô tả hoặc khi cơ quan quản lý cho rằng các hành động đó là cần thiết để tuân thủ thủ tục pháp lý, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý cần thiết để Người dùng làm việc với Trang web. Trong các trường hợp khác, trong mọi trường hợp, thông tin mà Người dùng truyền đến Trang web sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Giao tiếp

Sau khi Người dùng để lại dữ liệu sẽ nhận được thông báo xác nhận việc đăng ký thành công. Người dùng có quyền ngừng nhận bản tin bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng dịch vụ thích hợp trên Trang web.

Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang khác. Trang không chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và chính sách bảo mật của các trang đó. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được đăng trực tiếp trên trang web.

Sự an toàn

Trang web đảm bảo an toàn cho tài khoản của Người dùng khỏi bị truy cập trái phép.

Thay đổi thông báo

Trang web có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật mà không cần thông báo thêm. Những đổi mới có hiệu lực kể từ thời điểm xuất bản. Người dùng có thể tự theo dõi các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư.

 

Những bông hoa

Dưa hấu

Cây