Privātuma un datu aizsardzības politika

Atstājot datus vietnē, jūs piekrītat privātuma un informācijas aizsardzības politikai.

Datu aizsardzība

Vietnes administrēšanamyland.decorexpro.com/lv/ (turpmāk tekstā Vietne), reģistrējoties un izmantojot vietnes funkcijas, nevar pārsūtīt vai atklāt lietotāja (turpmāk tekstā - Lietotājs) sniegto informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kas aprakstīti tās valsts likumdošanā, kurā lietotājs darbojas.

Personiskās informācijas iegūšana

Lai sazinātos vietnē, lietotājam ir jāievada personiskā informācija. Lai pārbaudītu sniegtos datus, vietne patur tiesības pieprasīt identitātes pierādīšanu tiešsaistē vai bezsaistē.

Personiskās informācijas izmantošana

Vietne izmanto Lietotāja personisko informāciju pakalpojumu sniegšanai un piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Daļa personiskās informācijas var tikt sniegta bankai vai maksājumu sistēmai, ja šīs informācijas sniegšana ir saistīta ar naudas līdzekļu pārskaitīšanas kārtību maksājumu sistēmā, kuras pakalpojumus Lietotājs vēlas izmantot. Vietne pieliek visas pūles, lai saglabātu Lietotāja personas datu drošību. Personisko informāciju var izpaust likumos aprakstītajos gadījumos vai gadījumos, kad administrācija uzskata, ka šādas darbības ir nepieciešamas, lai izpildītu tiesisko procedūru, tiesas rīkojumu vai tiesvedību, kas nepieciešama Lietotājam darbam ar Vietni. Citos gadījumos nekādā gadījumā informācija, kuru Lietotājs pārsūta Vietnei, netiks izpausta trešajām personām.

Komunikācija

Pēc tam, kad Lietotājs ir atstājis datus, viņš saņem ziņojumu, kas apstiprina viņa veiksmīgo reģistrāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt saņemt biļetenus, izmantojot atbilstošu vietnes pakalpojumu.

Saites

Vietne var saturēt saites uz citām vietnēm. Vietne nav atbildīga par šo vietņu saturu, kvalitāti un drošības politiku. Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas tikai uz informāciju, kas ievietota tieši vietnē.

Drošība

Vietne nodrošina Lietotāja konta drošību no nesankcionētas piekļuves.

Mainīt paziņojumus

Vietne patur tiesības bez papildu brīdinājuma veikt izmaiņas Privātuma politikā. Jauninājumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža. Lietotāji var paši izsekot konfidencialitātes politikas izmaiņām.

 

Ziedi

Arbūzs

Koki