Privatumo ir duomenų apsaugos politika

Palikdami duomenis svetainėje sutinkate su privatumo ir informacijos apsaugos politika.

Duomenų apsauga

Svetainės administravimasmyland.decorexpro.com/lt/ (toliau - Svetainė) negali perduoti ar atskleisti vartotojo (toliau - Vartotojas) pateiktos informacijos registracijos ir svetainės funkcijų naudojimo metu tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šalies, kurioje veikia vartotojas, teisės aktai nurodo kitaip.

Asmeninės informacijos gavimas

Vartotojas, norėdamas bendrauti svetainėje, turi įvesti asmeninę informaciją. Norėdama patikrinti pateiktus duomenis, svetainė pasilieka teisę reikalauti tapatybės įrodymo internetu ar neprisijungus.

Asmeninės informacijos naudojimas

Svetainė naudoja Vartotojo asmeninę informaciją paslaugoms teikti ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Dalis asmeninės informacijos gali būti pateikta bankui ar mokėjimo sistemai, jei ši informacija teikiama dėl lėšų pervedimo į mokėjimo sistemą, kurios paslaugomis Vartotojas nori naudotis, procedūros. Svetainė deda visas pastangas, kad išsaugotų Vartotojo asmens duomenų saugumą. Asmeninė informacija gali būti atskleista įstatymų aprašytais atvejais arba kai administracija mano, kad tokie veiksmai būtini norint laikytis teisinės procedūros, teismo nutarties ar teisinio proceso, reikalingo Vartotojui dirbti su Svetaine. Kitais atvejais jokiomis aplinkybėmis informacija, kurią Vartotojas perduoda svetainei, nebus atskleista tretiesiems asmenims.

Bendravimas

Vartotojui palikus duomenis, jis gauna pranešimą, patvirtinantį jo sėkmingą registraciją. Vartotojas turi teisę bet kada nustoti gauti naujienlaiškius, naudodamasis atitinkama Svetainės paslauga.

Nuorodos

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Svetainė nėra atsakinga už šių svetainių turinio, kokybės ir saugumo politiką. Šis privatumo pareiškimas taikomas tik tiesiogiai svetainėje paskelbtai informacijai.

Saugumas

Svetainė užtikrina Vartotojo paskyros saugą nuo neteisėtos prieigos.

Keisti pranešimus

Svetainė pasilieka teisę keisti privatumo politiką be papildomo įspėjimo. Naujovės įsigalioja nuo jų paskelbimo momento. Vartotojai gali patys stebėti privatumo politikos pakeitimus.

 

Gėlės

Arbūzas

Medžiai